أَعْطِينِي لأَشْرَبَ – القس انطونيوس ميخائيل – 27/03/2022

Departure of Deacon 𝗦𝗵𝗲𝗿𝗶𝗳 𝗔𝗹𝗳𝗼𝗻𝘀𝗲 𝗠𝗼𝗮𝘄𝗮𝗱
March 26, 2022
Give Me A Drink – Fr. Anthony Micheal – 27/03/2022
March 27, 2022
Departure of Deacon 𝗦𝗵𝗲𝗿𝗶𝗳 𝗔𝗹𝗳𝗼𝗻𝘀𝗲 𝗠𝗼𝗮𝘄𝗮𝗱
March 26, 2022
Give Me A Drink – Fr. Anthony Micheal – 27/03/2022
March 27, 2022

أَعْطِينِي لأَشْرَبَ – القس انطونيوس ميخائيل – 27/03/2022

أَعْطِينِي لأَشْرَبَ


Fr. Anthony Micheal. Sunday, March 27, 2022

 

Video: